Medicinbestilling

Jævnfør Sundhedsloven kan afhængighedsskabende medicin pr. 1.9.2018 KUN fornys ved en konsultation.

Derfor kan vi ikke længere forny recepter på sovemedicin, beroligende – og stærkt smertestillende medicin (herunder Dolol) samt ADHD medicin via vores hjemmeside eller over telefonen da disse typer af medicin kræver fremmøde i klinikken.

Når du henvender dig på egne eller pårørendes vegne skal du have sygesikringskort med, samt scanne det ved medicinbestilling.

Man vil som udgangspunkt kunne få udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug hvilket kræver fremmøde i klinikken, og årligt vil der blive lavet gennemgang mhp. plan for evt. nedtrapning.

Vi tilbyder selvfølgelig hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

Ved fornyelse af medicin hos sekretær må man forvente, at recepter først er fremme efterfølgende dag.