Lægevejen

Praktisk information

Åbningstider
Klinikken er åben fra kl.8-16 mandag til fredag. Se forsiden for informationer om konsultations- og ringe tilbage-tider.

Der er handicap rampe-adgang til lægehuset samt 2 invalide p-pladser

Om lægehuset
Lægehuset er bygget i 1981, og har boligfællesskab med 1 øjenlæge og flere tandlæger.

Gode råd
Vedrørende gode råd om sygdom kan man hente mere hjælp i Patienthåndbogen på sundhed.dk

Akkreditering
Klinikken blev akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel i juni 2018. Se certfikat her

UTH - Utilsigtet hændelse

Hvis du eller en pårørende skal melde en utilsigtet hændelse kan det ske på:

Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet’.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

 

HUSK SYGESIKRINGSKORTET VED ALLE HENVENDELSER