Lægevejen

Praktisk information

Åbningstider
Klinikken er åben fra kl.8-16 mandag til fredag. Se forsiden for informationer om konsultations- og ringe tilbage-tider.

Der er handicap rampe-adgang til lægehuset samt 1 invalide p-plads.

Om lægehuset
Lægehuset er bygget i 1981, og har boligfællesskab med 1 øjenlæge og flere tandlæger.

Gode råd
Vedrørende gode råd om sygdom kan man hente mere hjælp i Patienthåndbogen på sundhed.dk

Medicinbestilling

Jævnfør Sundhedsloven kan afhængighedsskabende medicin pr. 1.9.2018 KUN fornys ved en konsultation.

Derfor kan vi ikke længere forny recepter på sovemedicin, beroligende - og stærkt smertestillende medicin (herunder Dolol) samt ADHD medicin via vores hjemmeside eller over telefonen da disse typer af medicin kræver fremmøde i klinikken. Man vil som udgangspunkt kunne få udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug hvilket kræver fremmøde i klinikken, og årligt vil der blive lavet gennemgang mhp plan for evt. nedtrapning. 

Vi tilbyder selvfølgelig hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

Akkreditering
Klinikken blev akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel i juni 2018. Se certfikat her

UTH - Utilsigtet hændelse

Hvis du eller en pårørende skal melde en utilsigtet hændelse kan det ske på:

Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet’.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

 

HUSK SYGESIKRINGSKORTET VED ALLE HENVENDELSER